Fragment din volumul “Între Psihologie şi Parapsihologie”
autori: Radu Botez şi Mihaela Theodora Popescu

Corona

Aceasta este denumirea sub care a fost atestat documentar Braşovul de azi, într-o scriere care datează de la 1235. Aceasta „coroană” străjuită de munţii Făgăraş, Piatra Craiului şi Postăvaru, sprijinit pe dealuri care-au născut legende; aceasta „coroană” care, chiar în centrul ei, a cunoscut miracole, se cheamă astăzi Braşov şi este una din cele mai pure locaţii energetice din România, cu o concentraţie maximă de energie pozitivă. Cum faptul este cunoscut, iar puritatea acestui câmp energetic este de necontestat, să vedem care pot fi cauzele acesteia.
Monument emblematic al Braşovului, Biserica Neagră domină centrul medieval al oraşului. Construită pe locul unei străvechi biserici romanice datând din prima jumătate a sec. al XIII-lea, a început a fi ridicată la 1383 şi, încă neterminată, a fost distrusă în mare parte în 1421 de invazia turcilor; reconstrucţia sa a durat până-n 1477, când a fost sfinţită, dându-i-se hramul Sfintei Fecioare Maria. Numele de Biserica Neagră i-a rămas acestei biserici evanghelice luterane, după marele incendiu din 1689 care n-a putut-o distruge, dar a rebotezat-o ca fiind Biserica Neagră, de fum şi scrum. Renumită pentru orga sa, făcută de celebrul constructor de orgi Buchholz din Berlin, Biserica Neagră găzduieşte şi astăzi concerte renumite pe tot mapamondul.
Braşovul găzduieşte numeroase biserici-monument, locaşe de cult, mai vechi sau mai noi, cum ar fi Biserica Sfântul Bartolomeu datând din 1223; Biserica Sfântul Nicolae din partea cea mai veche a oraşului – Şcheii Braşovului, construită pe locul unei bisericuţe de lemn menţionată documentar la sfârşitul veacului al XIV-lea; Biserica Sfânta Treime, ortodoxă, construită la cca.1768; Biserica Sfântul Ioan, franciscană, cca. 1711; Biserica Mureşenilor, romano-catolică; sinagogi ş.a. Observăm că sunt reunite lăcaşuri de cult diferite şi numeroase, moştenirea spirituală fiind extrem de puternică.
Dacă mai amintim şi despre Şcoala din Şcheii Braşovului, unde s-a predat pentru prima dată limba română; despre Biblioteca Honterus de la Liceul german şi despre prima instituţie bancară din Transilvania, a cărei clădire se poate vedea şi astăzi, vom putea să tragem concluzii pertinente asupra nivelului la care, de-a lungul timpului, s-au situat locuitorii oraşului din punct de vedere intelectual şi spiritual. Una din principalele influenţe benefice asupra energeticii subtile a oraşului este dată de situarea Templului de la Şinca Veche în apropierea Braşovului. Şinca Veche adăposteşte, într-o locaţie împădurită, un templu cu proprietăţi energetice deosebite, un templu cu porţi energetice ce separă lumea reală de cea energetică, un templu unde în vechime aveau loc iniţieri magice.
Educaţia şi credinţa sunt două dintre elementele care au sporit gradul de pozitivare energetică al locului; elevarea spirituală fiind factorul care a influenţat, nu de ieri-de azi, ci din negura veacurilor încoace, concentrarea şi purificarea energetică a locului. Dar să mergem mai departe…
În Braşov putem vedea astăzi numeroase urme, sub formă de monumente istorice, ale vechilor construcţii. „După ziduri” este o rămăşiţă din centura fortificată a Braşovului medieval; vechea Cetate a Braşovului, construcţie fortificată din lemn şi piatră de la 1395, ridicată pe vechea cetate de pe dealul Sf.Martin, distrusă în 1529 şi refăcută la mijlocul sec.al XVI-lea; Bastionul Ţesătorilor, cel mai bine păstrat dintre cele 7 care străjuiau Cetatea Braşovului; sau, pe dealul Straja, pe drumul spre Poiana Braşov, Turnul Alb şi Turnul Negru din dreptul Bastionului Fierarilor, rămăşiţe ale sistemului de apărare din afara zidurilor cetăţii; Poarta Ecaterinei, singura poartă medievală care s-a păstrat; Casa Sfatului, construită la 1420 (azi – muzeu); TOATE, dar absolut toate, mărturisesc acum despre dorinţa de apărare, defensivă, a trăitorilor de pe acele meleaguri. Niciun semn de dorinţă de agresiune, de luptă sau cucerire, nimic malefic. Indiferent de stilul lor: medieval, gotic, baroc, ele mărturisesc despre un spirit benefic, străin de porniri belicoase, dornic de linişte, pace, înflorire, dezvoltare.
Rămâne o enigmă: spiritul paşnic al omului a „construit” scutul energetic ori energia pozitivă a locului a modelat generaţii întregi. Noi credem că aceasta din urmă ipoteză este plauzibilă, dar nu excludem nici posibilitatea ca spiritul paşnic să fi contribuit la zestrea energetică pozitivă a locului. Şi, încă ceva…
În această locaţie sunt pomenite şi lucruri, fapte ce frizează parapsihologia şi paranormalul, ceea ce a făcut ca, de-a lungul timpului, ocultişti, mistici, parapsihologi, astrologi, bioenergoterapeuţi şi radiestezişti să includă în periplul lor prin România, oraşul Braşov. Unii au plecat, alţii au rămas atraşi de potenţialul acestui câmp energetic.
Braşovenii au un loc de relaxare, altul decât celebra Poiana Braşov, pe malul unui râu de după Şcheii Braşovului, în defileul numit „Pietrele lui Solomon”. Se spune că regele ungur Solomon, fiind urmărit de vrăjmaşi, a sărit cu calul său, traversând defileul stâncos, iar urmăritorii săi, nereuşind să-l sară, au căzut, pierind cu toţii zdrobiţi de stânci, în apa râului. „Lacul vrăjitoarelor” asanat la începutul sec. al XIX-lea, se afla cam pe locul unde astăzi este capătul dinspre clădirea Modarom al străzii Republicii. Acolo erau aruncate vrăjitoarele Evului Mediu. „Templul Ursitelor”, despre care am pomenit mai sus, cu o vechime de cca. 7000 (!) de ani, vechi lăcaş de cult de lângă Şinca Veche, pe dealul Pleşu, găzduia în vechime iniţieri magice, „mistere” medievale sau ceremoniale de cult, păstrate şi astăzi sub diverse forme („roata de foc” ş.a.).
Mai încoace, prin anii 1540 se vorbeşte despre o „reînviere” miraculoasă. Iată despre ce este vorba: există în Braşov renumita „Casa Negustorilor”, construită în stil renascentist de văduva unui cunoscut jude al Braşovului – Hirscher. Se spune că această construcţie, căreia i se şi spune „Casa Hirscher” (şi care azi găzduieşte galeriile Corona), a fost ridicată de văduva judelui, numită Apollonia, ca mulţumire şi aducere aminte a unei întâmplări nemaivăzute şi nemaiauzite: reînvierea fiicei sale, moartă şi îngropată. Se spune că un oarecare jefuitor de morminte a vrut să fure numeroasele bijuterii cu care fusese îngropată fiica văduvei. După deschiderea mormântului, fiica acesteia s-a reînsufleţit! Sigur, putem spune că fata fusese în moarte clinică sau în catalepsie, dar revenirea la viaţă este, oricum ai privi-o, ceva miraculos. Văduva Hirscher a ridicat această clădire, în care s-au desfăşurat mult timp activităţi negustoreşti, drept mulţumire pentru recăpătarea fiicei mult iubite.
Un loc atât de bogat în legende şi povestiri despre fapte miraculoase, nu se poate să nu fie un pământ binecuvântat. Că este o locaţie energetică deosebită, o dovedesc numerose fotografii cu prezenţa unor entităţi ce nu pot fi decât de natură energetică; globurile strălucitoare „de foc” şi jerbele de lumină apărute pe Tâmpa sau pe alte dealuri ale Braşovului şi multe altele.
Puritatea câmpului energetic al Braşovului poate fi dată de munţi şi de verdeaţă – ar spune scepticii. Am putea contra-argumenta că nici muntele, nici verdeaţa n-ar putea conserva viaţa, fără energia vitală, pozitivă a locului. De altfel, este cunoscut faptul că persoanele cu capacităţi paranormale caută locaţia Braşov pentru a-şi desfăşura activităţile, tocmai pentru puternica protecţie datorată purităţii câmpului energetic pozitiv al oraşului.
…Îmi amintesc una din numeroasele vizite la Braşov: oameni calmi, destinşi, politicoşi, de înaltă spiritualitate și credinţă, cu preocupări intelectuale şi multe, multe zâmbete. Nu există îndoială, acestea se datorează acţiunii benefice a câmpului energetic al Braşovului, care are capacitatea de a respinge energia negativă, maleficul. Fapt dovedit de-a lungul veacurilor!

Fragment din volumul “Între Psihologie şi Parapsihologie”
autori: Radu Botez şi Mihaela Theodora Popescu