Femei perfecte – bărbați perfecți?

Despre tipurile de femei şi bărbaţi de care „trebuie să te fereşti” se poate vedea pe internet, în diverse articole, destul de mult accesate, semn că oamenii sunt interesaţi de astfel de „informaţii”; ba, chiar, judecând după numeroasele şi încrâncenatele (amuzant) comentarii, mulţi vin cu completări, sublinieri, adăugiri, în sfârşit, comentarii încrucişate, deoarece bărbaţii îşi apără apartenenţa de sex, iar femeile – mai „aprinse”, ca de obicei – condamnă chiar pe autorul sau autoarea respectivelor articole. Nu intenţionăm să facem analiza acelor articole, oneste de altfel şi destul de bine scrise, ci, ne vom opri asupra comentariilor – infinit mai interesante, mai „adânci” şi – evident , mai… părtinitoare.
Deci: femeile se plâng că ele fac totul în casă şi, pe deasupra, au şi serviciu, iar bărbaţii stau doar în faţa televizorului, beau bere şi nu fac nimic! Aceasta este opinia femeilor. Bărbaţii se plâng de faptul că ei „trag” la muncă toată ziua şi când vin acasă „ele” îi trimit după pâine, că nevestele stau la telenovele sau la coafor toată ziua şi când vine omul acasă… Aceasta este opinia bărbaţilor. A le pune în faţă tipuri de femei sau bărbaţi de care să se ferească este exact ca şi cum ai alimenta o mitralieră cu cartuşe. Problema bărbaților perfecţi şi a femeilor perfecte este o falsă problemă. Dragi oameni, femei şi bărbaţi, nu vă mai încrâncenaţi; „tipurile” acelea erau doar o schemă, un exerciţiu.
Gândiţi-vă că în realitate, în fiecare dintre noi există – sau nu – câte puţin din fiecare tip: femeia cicălitoare sau vampa, bărbatul-microbist sau amator de şuete la bere şi, bineînţeles, femeia-gospodină sau bărbatul-gospodar.
Femeia perfectă şi bărbatul perfect nu există! Iar dacă cineva spune că, vai, „al meu” este perfect sau „a mea” este perfectă, să ştiţi că aceasta este „perfecţiune” doar în accepţia respectivilor, nu una 100%! Tot aşa cum putem spune despre o femeie că este „bună” sau „rea” (la fel în cazul bărbaţilor), pentru că acela este „binele” sau „răul” nostru – subiectiv – care nu are nicio legătură cu ceea ce înţeleg alţii prin bun şi rău. Mai sănătos ar fi să nu facem judecăţi de valoare. Dar, putem noi să ne stăpânim?
Dar să vedem ce este „tradiţional”. Tot printre comentariile acelea se pomenea despre femeia-tradiţională sau bărbatul-tradiţional. Lăsând la o parte faptul – evident – că astăzi nu mai există nimic sau foarte puţin din ceea ce era tradiţional în România, avem convingerea fermă că cei care vorbesc despre soţ-soţie tradiţionali – habar n-au ce vorbesc! Păi, se potriveşte? Uite cum era „tradiţional” pe vremuri: dacă bărbatul nu era „lefegiu” la stat, avea o rentă din care trăia (în mediul urban) el şi familia sa; femeia stătea acasă, era – eminamente – casnică. Asta era „tradiţional”. Vremurile s-au schimbat şi nu putem evalua cu aceleaşi măsuri. Deci, lăsaţi la o parte tradiţia, căci astăzi femeile (unele) comandă departamente întregi de bărbaţi, iar bărbaţii (unii) îşi iau concedii de paternitate. Să vorbim despre „tipuri”? Nu, ar trebui vorbim despre „caractere”! Pentru că, de cele mai multe ori, caracterul omului este cel care este bun sau rău şi uneori se poate vorbi chiar despre lipsa de caracter, apoi ar trebui să evaluăm capacitatea de adaptare a celor doi, puterea de înţelegere şi dorinţa de a netezi asperităţile în cuplu şi multe, foarte multe altele. Şi încă ceva, faptul că femeia este cheltuitoare sau cicălitoare, ori bărbatul este microbist sau băutor, ar trebui „observat” înainte de a constitui un cuplu. Cunoaşteţi-vă, nu numai pe voi înşivă ci şi pe celălalt. Cum, de altfel, ar trebui să cunoaştem adevăratul caracter al omului pe care ni-l vrem alături, acela de dincolo de „faţa” pe care ne-o arată nouă şi, să nu uităm, adevărul pe care noi, întotdeauna noi, îl îmbunătăţim, trecându-l prin filtrul dragostei noastre care, se ştie, este… oarbă. Observând cu atenţie ce se întâmplă în jurul nostru (uneori şi cu noi înşine), se poate vedea că, din păcate, nici femeile, nici bărbaţii, nu sunt obiectivi în judecăţile lor, ceea ce nu prea este posibil şi, deci, nici prea grav. Nimeni nu mărturiseşte cinstit ce îşi doreşte în cel mai ascuns colţişor al sufletului său, bineînţeles, în afară de o mare dragoste. Este vorba despre faptul că astăzi, femeile îşi doresc un bărbat cu bani, iar bărbaţii o femeie cu casă! Scurt! Şi pentru asta ar fi în stare să suporte orice „tip” de femeie sau bărbat, după caz. De ce? Pentru că astfel de dorinţe sunt generate de societatea în care trăim! Îşi doresc acele „lucruri” care le pot face posibilă existenţa. Pe de altă parte, este imperios necesar să ne învăţăm copiii şi tinerii să nu mai aştepte totul „de-a gata” şi să nu mai viseze „cai verzi pe pereţi”! Cât despre persoanele reprobabile sau lipsite de caracter… le poate observa orice om de bun-simţ!

Femei-perfecte? Bărbaţi-perfecţi? Să vă spun un secret: nimeni nu este perfect. Vă propun un joc amuzant: aflaţi în ce zodie este persoana iubită şi căutaţi în zodiacul de mai jos, cu menţiunea că aceste tipuri se găsesc destul de rar în realitate în stare „pură”, majoritatea tipurilor zodiacului fiind un amalgam, un amestec, în diferite proporţii, dintre cele două tipuri pozitiv şi negativ.

TIPURILE POZITIV ȘI NEGATIV ALE ZODIACULUI

BERBEC
TIPUL POZITIV
Este dinamic, volubil şi curajos, având multă tărie de caracter. Berbecul pozitiv este comunicativ şi gentil, cu opinii clare şi concise, are o imaginaţie bogată, mult dinamism şi este, în general, o persoană riguroasă şi disciplinată. Bărbaţii sunt virili, femeile pline de sex-appeal. Berbecul pozitiv este iniţiatorul prin excelenţă.
Trăsături dominante: este întreprinzător, îndrăzneţ şi plin de vitalitate.

TIPUL NEGATIV
Este impulsiv şi încăpăţânat. Oricum, este lipsit de tact sau de diplomaţie. Are o dorinţă de autoritate care se transformă în tiranie. Se înfurie uşor, iar mânia sa este violentă. Pasiunile sale sunt devastatoare, capricioase şi inconstante. Bărbaţii sunt afemeiaţi, iar femeile au moralitate dubioasă. Berbecul de tip negativ este un partener inconstant. Este iniţiator al celor mai neaşteptate acţiuni, de cele mai multe ori neplăcute.
Trăsături dominante: violenţa şi impulsivitatea.

TAUR
TIPUL POZITIV
Are trăsături armonioase şi este plin de farmec, are un suflet caritabil şi un caracter conciliant. În dragoste este fidel; are o voinţă şi o constanţă remarcabile pe care le pune în slujba unei munci răbdătoare şi metodice. Are respect şi un înalt simţ al banului, cu certe aptitudini pentru operaţiuni financiare. Are mult tact şi mult calm. Acţionează cu prudenţă şi luciditate. În dragoste este constant şi dedicat. Este un spirit superior.
Trăsături dominante: voinţa, tenacitatea şi stabilitatea.

TIPUL NEGATIV
Este o persoană rezistentă. Este neîncrezător, avar şi extraordinar de încăpăţânat; este cel mai îndărătnic din tot zodiacul. Mai tot timpul morocănos, îngâmfat, plicticos şi mărginit, este un gelos fără margini, dar, în acelaşi timp, nu ezită să-şi înşele partenerul de viaţă.
Trăsături dominante: încăpăţânarea, neîncrederea şi grosolănia.

GEMENI
TIPUL POZITIV
Este plin de curiozitate obiectivă. Dispune o mare volubilitate şi un caracter prob, atrăgător şi binevoitor. Are suflet nobil, spirit fin şi este o persoană foarte îndemânatică, vigilentă şi foarte dinamică. Excelează în diplomaţie, este expansiv şi are o vivacitate exuberantă, fiind un excelent orator şi un spirit inventiv. Alege ca partener de viaţă o persoană calmă pentru a se împlini cu aceasta. Este extrem de conciliant.
Trăsături dominante: curiozitatea, dinamismul şi vivacitatea.

TIPUL NEGATIV
Este nesigur şi pesimist. Plin de viclenie şi de răutate, este mereu irascibil şi nehotărât. Îşi iroseşte inutil timpul şi energia, nu se poate pune bază pe el. În dragoste este frivol şi superficial iar pe deasupra este şi zgârcit. Curiozitatea specifică zodiei se transformă la el în indiscreţie crasă. Uneori este laş. Nerăbdarea este o trăsătură negativă foarte dăunătoare.
Trăsături dominante: impulsivitatea şi superficialitatea.

RAC
TIPUL POZITIV
Are, în primul rând, o mare sensibilitate şi este un intuitiv cu predispoziţii artistice şi filozofice, cu o imaginaţie fecundă. Este generos, sensibil, spiritual şi… norocos. Tipul pozitiv al Racului este o persoană independentă, liberală şi plină de diverse aptitudini, în special pentru scris. Este un om de o moralitate ireproşabilă şi bun familist. Are agilitate şi este priceput în afaceri; manifestă precauţie şi prudenţă. Înzestrat cu un farmec aparte şi un magnetism dublat de căldură şi delicateţe sufletească.
Trăsături dominante: sensibilitate, consecvenţă şi dragoste pentru familie şi copii.

TIPUL NEGATIV
Este un tip iritabil, extravagant, agitat şi nervos; păstrează numeroase antipatii. Se ofensează foarte uşor, fiind mereu arţăgos şi taciturn. Ironia lui este incisivă. Schimbător, nestatornic şi extrem de capricios, este şi foarte suspicios. În dragoste este uşuratic, inconstant și foarte egoist. Critica o resimte profund şi o ia ca pe o jignire. Este orgolios şi obtuz în faţa noutăţilor.
Trăsături dominante: iritabilitatea, răutatea şi gelozia.

LEU
TIPUL POZITIV
Are o personalitate puternică, impunătoare şi strălucitoare. Dispune de voinţa de a conduce şi a reuşi în viaţă. Are o fire nobilă, mândră şi generoasă. Este perseverent şi muncitor. Este drăguţ şi atent, onest şi corect, sincer şi deschis, cald, plin de elanuri nobile şi generoase. Suflet elevat şi inimă înflăcărată, este constant în dragoste. Posedă mult farmec şi capacitatea de a şti cum să procedeze cu mult tact.
Trăsături dominante: strălucire, generozitate şi sinceritate.

TIPUL NEGATIV
Este vanitos, crud, sfidător, impulsiv şi egoist. Este înclinat spre lenevie şi lipsit de orice iniţiativă; pe deasupra este încrezut, fără o bază reală şi dornic de parvenire. Este neurastenic şi narcisist. Leul de tip negativ este dictatorial. Are dese şi violente confruntări cu familia şi rudele. Are opinii fixe şi exagerate.
Trăsături dominante: impulsivitatea, vanitatea şi orgoliul.

FECIOARĂ
TIPUL POZITIV
Este o persoană cu simţ practic, analitic, care îşi controlează bine emoţiile. Este tipul ordinii, clarităţii şi purităţii. Are simţul limitelor rezonabile şi o morală tradiţională. Este inteligentă, are o logică fără cusur și un înalt simţ al devotamentului; posedă dorinţa de a se cultiva şi perfecţiona; gândirea sa este clară şi logică. Îşi ajută aproapele. În dragoste este devotat partenerului, fiind blând şi modest. Are un simţ înnăscut pentru realismul pragmatic. Caracter onest, este o persoană curată, la propriu şi la figurat.
Trăsături dominante: spirit analitic, devotament. Organizare.

TIPUL NEGATIV
Un tip calculat şi rece. Meschin şi zgârcit, egoist şi birocrat, este caracterizat de o curiozitate excesivă şi de răceală sufletească. Este mincinos şi leneş, încăpăţânat şi puritan. Are o limbă ascuţită şi bârfitoare care îl face nesuferit. Manifestă înclinaţii spre slugărnicie. Strică dragostea cu maniile lui.
Trăsături dominante: răceală sufletească, egoism şi indiscreţie.

BALANŢĂ
TIPUL POZITIV
Este ordonat, echilibrat, cu simţul măsurii. Este înclinat spre bunătate, generozitate, amabilitate şi sociabilitate. Armonia domneşte în viaţa sa, în linişte şi moderaţie. Este un diplomat desăvârşit. Tipul pozitiv al Balanţei este ceea ce se cheamă „filosoful răbdător”; se supără foarte rar. Are aptitudini pentru studiu şi artă, manifestând un gust rafinat. În dragoste este romantic şi sensibil, pasiunile sale sunt profunde şi cinstite, este calin şi discret, inteligent, elegant, graţios şi plin de onestitate. Logica este fără cusur.
Trăsături dominante: armonia şi echilibrul, răbdarea şi farmecul.

TIPUL NEGATIV
Este egoist, îngâmfat şi lăudăros. Este foarte impulsiv şi nestăpânit, leneş şi vanitos, subiectiv şi nepractic, ezitant şi superficial. Nu practică loialitatea conjugală. Se enervează uşor. Este foarte schimbător şi violent. Acceptă şi practică compromisurile. Este veşnicul nesupus.
Trăsături dominante: instabilitatea şi superficialitatea.

SCORPION
TIPUL POZITIV
Are o voinţă fermă, decisă şi perseverentă. Are spirit subtil, fecund şi convingător. Este activ şi mobil; la muncă este îndemânatic şi răbdător. Caracteristica sa cea mai pregnantă este originalitatea. Este o persoană rezervată, dar poate fi un prieten excelent, sincer şi generos. Este un luptător înnăscut cu o inteligenţă foarte vie. Poate fi om de afaceri sau de conducere foarte potrivit şi îndrăzneţ. În dragoste îşi apără afecţiunile, fiind un idealist şi un părinte iubitor şi grijuliu.
Trăsături dominante: originalitate, dinamism, pasiune.

TIPUL NEGATIV
Este viclean, belicos şi irascibil. Ranchiunos, cu manii reci şi neiertătoare. Este taciturn şi certăreţ. Încăpăţânarea lui duce la violenţă. Influenţa negativă a lui Pluton poate duce la criminalitate. Răzbunător, violent şi distructiv, tipul negativ al Scorpionului poate fi şi vicios, egoist, foarte orgolios şi de o gelozie devastatoare. E periculos să ai de-a face cu el. În dragoste are un comportament straniu şi excesiv de autoritar.
Trăsături dominante: Răzbunător, distructiv şi individualist.

SĂGETĂTOR
TIPUL POZITIV
Are un caracter sincer şi înţelept, simpatic şi cu o elocinţă rapidă şi convingătoare. Tipul pozitiv al Săgetătorului este plin de bunăvoinţă şi are o intuiţie promptă. Este un prieten excelent, vesel şi optimist, se exprimă uşor şi argumentat. Fin psiholog, el nu se lasă niciodată descurajat. Este tolerant fără a fi influenţabil. Are un simţ natural al dreptăţii şi o inimă generoasă, detestă ipocrizia. Este dornic să-şi întemeieze o familie căreia îi asigură tot confortul şi toate condiţiile. Este dinamic şi entuziast, iubitor de natură.
Trăsături dominante: independenţa şi intuiţia.

TIPUL NEGATIV
Este ipocrit, infatuat, risipitor, fanatic, impulsiv şi suspicios. Pe deasupra, este şi bişniţar! Şi dacă nu-i de-ajuns, vă mai spunem că este şi egoist, nerăbdător, irascibil şi orgolios. În dragoste este aventurier şi total infidel. Este anxios şi potrivnic legii morale şi ordinii. Poate fi fanatic politic sau religios.
Trăsături dominante: suspiciune şi ipocrizie.

CAPRICORN
TIPUL POZITIV
Are un profund simţ al datoriei, respect pentru ierarhii şi autorităţi. Este organizat, disciplinat şi tenace. În dragoste cere şi pune multă linişte, respect şi armonie. Este fidel în sentimente şi prietenie, este loial prin definiţie. Sensibil, răbdător şi uşor timid. Duce o viaţă activă, având aptitudini pentru lucruri mari şi elocinţă. Este agil, îndemânatic şi prudent. Are curaj, răbdare şi perseverenţă. Este tenace şi rezistent. Este foarte legat de libertate.
Trăsături dominante: simţul datoriei, perseverenţa, profunzimea.

TIPUL NEGATIV
Este înclinat spre pesimism, avariţie şi intoleranţă. Este arogant şi orgolios, nu uită şi nu iartă! Are gusturi distructive şi caracter belicos. În dragoste este inconstant şi poate aluneca spre extreme, poate fi erotoman sau poate deveni ascet. Este o persoană închisă în sine. Este irascibil, iar încăpăţânarea şi negativismul îl caracterizează.
Trăsături dominante : dominator, intolerant şi rece.

VĂRSĂTOR
TIPUL POZITIV
Pentru el contează libertatea. Este tipul idealist, sentimental, sensibil şi emotiv. Fiind foarte ingenios și poate deveni inventator. În dragoste este blând, chiar calin, delicat, plin de tact şi constant. Are o permanentă nevoie de a se dedica. Este un original cu spirit graţios, simplu şi drept. Nu are prejudecăţi. Este pasionat de neprevăzut, de ştiinţele oculte şi mister. Dovedește spirit de sacrificiu şi simţ social. Fiind un sentimental şi un idealist, are nevoie de devotament.
Trăsături dominante: originalitate şi devoţiune.

TIPUL NEGATIV
Este fanfaron, încurcă-lume, excentric şi fără măsură. Are un caracter slab și este influenţabil. Este arogant, cu aere de superioritate și face numai ce vrea el. În dragoste este interesat şi totodată nepăsător. La mânie este violent şi nechibzuit. Nu suportă constrângerile şi este refractar la autoritate. Este un adversar de temut, imprevizibil şi contradictoriu.
Trăsături dominante: influenţabil şi imprevizibil.

PEŞTI
TIPUL POZITIV
Poate fi definit ca persoana cea mai sensibilă şi cinstită, cea mai bine educată, gentilă, simplă şi capabilă de sacrificiu. Este inspirat cu idei elevate şi nobile, este un intuitiv. Iubeşte muzica şi dansul. În dragoste e un sentimental afectuos şi sincer. Iubeşte dreptatea, pacea şi spiritul de înţelegere. Manifestă multă blândeţe, îndemânare, vioiciune și elocinţă. Are gusturi rafinate și aptitudini multiple, având, de multe ori, o dublă profesiune. Este generos şi milos, încântător, seducător şi agreabil.
Trăsături dominante: spirit de sacrificiu şi blândeţe.

TIPUL NEGATIV
Este escroc şi mincinos. Pozează mereu în victimă. Este leneş, indolent și veşnic apatic. Pesimist paroxistic, manifestă o nehotărâre bolnăvicioasă. Este înclinat spre plăceri şi confort. În dragoste este despotic și nu oferă nimic. La el zeflemeaua devine caustică. Este inconsecvent, vrea una şi face alta, este șovăitor, guraliv și vorbăreţ. Cade în puternice depresii nervoase.
Trăsături dominante: pesimismul şi inconsecvenţa.

Fragment din cartea: “Sex și ZODII” (editie de colectie)
autori RADU BOTEZ – parapsiholog si LIVIA DRAGU – pishoastrolog – click aici